A WEB 2.0 JÖVŐJE ÉS A SZEMANTIKUS WEB
A 2007. április 27-i in4-konferencia tanulmányai
Szerkesztette Tóth Tünde és Vaskó Péter
Budapest, Bibliopolisz, 2007

 Előszó
Tóth Tünde & Vaskó Péter TÓTH Tünde & VASKÓ Péter
a kötet szerkesztői

VASKÓ Péter VASKÓ Péter, M.A.
főszerkesztő
EMIR

SZAKADÁT István, C. Sc. SZAKADÁT István, C. Sc.
egyetemi docens

BME GTK
Szociológia és Kommunikációs Tanszék – MOKK

DUDÁS Anikó, Ph.D. DUDÁS Anikó, Ph.D.
egyetemi adjunktus

PPKE BTK
Nyelvészeti Intézet

GUSZLEV Antal GUSZLEV Antal, M. S.
főiskolai adjunktus

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar
Térinformatikai Tanszék
LUKÁCS Lilla LUKÁCS Lilla, M. S.
tudományos segédmunkatárs

MTA Történettudományi Intézet
Történeti Atlasz

SALGÁNÉ MEDVECZKI Marianna, Ph.D. SALGÁNÉ MEDVECZKI Marianna, Ph.D.
egyetemi tanársegéd

DE IK
Komputergrafika és Könyvtárinformatikai Tanszék

FODOR János, Ph.D. FODOR János, Ph.D.
egyetemi tanársegéd

ELTE BTK
Könyvtártudományi Tanszék

Tóth Tünde, Ph.D. TÓTH Tünde, Ph.D.
egyetemi adjunktus

Pannon Egyetem BTK
Magyar Irodalomtudományi Tanszék

 Előszó

2007. április 27-én rendeztük meg az in4 konferenciát. Az előadók az alábbi tudományos és szakmai műhelyeket képviselték: ELTE BTK BIÖP, ELTE BTK KT, ELTE TTK, BME GTK, PPKE BTK, NYME GEO, MTA TTI, PE BTK, NDA, Neumann-ház, OSZK MEK, MTA IJC, Creative Commons és a szervező Bibliopolisz. Jelen kötet e konferencia kiadásra beérkezett előadásait tartalmazza.

Az előadásokban az információs társadalom témakörét négy fő szempont szerint tárgyaltuk; ezek az innováció, az integráció, az információszabadság és az intelligens web fogalmai.

A 90-es éveket a „tartalom” korszakának volt szokás nevezni: az információ közzétételén és a keresésésen volt a hangsúly. Az előbbire itthon a legismertebb példa a Magyar Elektronikus Könyvtár, s az utóbbi tette nemzetközi információs nagyhatalommá a Google-t. Napjainkra a hangsúly az adatok rendszerezésére került át; a felhasználók egyre inkább olyan megoldások felé fordulnak, ahol nem ömlesztve kapják az információt, hanem személyes igényeik és elvárásaik szerint rendezett, újraszervezhető, releváns adatokhoz juthatnak.

Az állami és gazdasági szereplők mellett komoly teret nyert a közösségi tartalomszolgáltatás, és megmutatta, hogy a különálló, zárt adatbázisok helyett az együttműködő, integrált rendszereké a jövő.

A kötet szerzői felemelik szavukat annak érdekében, hogy a köztulajdont őrző és gondozó, közpénzből fenntartott közintézmények ne elzárják, hanem elérhetővé tegyék, és hatékonyan, további térítés nélkül szolgáltassák a közösség számára az általuk kezelt közkincset.

Az intelligens web a különböző tudomány- és szakterületek együttműködését, a külön-külön elért eredmények szembesítését és összehangolását igényli – enélkül a mesterséges intelligencia továbbfejlődése elképzelhetetlen.

A kötetben szereplő ábrák, illusztrációk nagy része sajnos nem nyomdai minőségű, ezekért az olvasók elnézését kérjük. A kiadvány jelen hálózati változatában talán élvezhetőbb minőségű lesz a felbontásuk.
 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A konferencia megrendezését az Apponyi Albert Program – Mecenatúra pályázat keretében az NKTH (a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) támogatta a KPI-n (a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodán) keresztül. Az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet – Könyvtártudományi Tanszék a helyszínt bocsátotta a konferencia rendelkezésére. Segítségükért ezúton is kifejezzük köszönetünket.

A konferencia sikeres lebonyolításához nyújtott technikai segítségükért köszönetünket fejezzük ki az alábbi egyetemi hallgatóknak: Ármai Balázs, Füzessi Károly, Horváth Viktor, Kardos András, Mátyás Melinda, Nagy Lajos.Utolsó frissítés: 2008. 06. 02.

© A Szerzők, 2007–2008
© Bibliopolisz, 2007–2008
Minden jog fenntartva!
All rights reserved!
ISBN 978-963-87640-1-0 (online verzió)