in English auf Deutsch
Tünde Kutatási területek: poétika | tartalomszolgáltatás | magyar és latin reneszánsz | hungarológia | H3L | H4Ee | Ee4H | E4YL |

Adatok  | Pályafutás  | Ösztöndíjak  | Tanulmányutak  | Tanulmányok  | Tagság  |
  Munkahelyek, műhelyek, iskolák

Tallinn 2015

Pécs 2012

Tartu 2009

Bécs 2008

Veszprém 2004

BIÖP 2002

BB 1998

BIÖP 1997

F. 1997

P. 1996

ELTE BTK 1996

MTA ITI 1995

JATE ELK 1993

JATE BTK 1990

ZMG 1986


  Adatok

Munkahely: 2015 szeptemberétől a Balassi Intézet Tallinni Magyar Intézetének igazgatója.
Kutatási területek: régi magyar irodalom, bölcsészettudományi informatika, online kiadás
Tudományos fokozat: Ph.D. – 2000 | irodalomtudomány
Minősítés: summa cum laude
Tudományos publikációk: MTMT
Személyes adatok:
Született: Zalaegerszegen

Nyelvtudás:
 • magyar: anyanyelv
 • latin: diploma (felsőfok; 1995 | CEFR C2)
 • angol: felsőfok (2012 | CEFR C1)
 • észt: társalgási
 • finn, olasz, orosz: középhaladó (CEFR B1)
 • ógörög: alapfok (1994) (CEFR B1)
 • német, francia, spanyol: szakirodalmat olvas
 •   Pályafutás

  Egyetemi-akadémiai
  PTE 2014: megbízott előadó Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyelvtudományi Tanszék, Pécs
  | Oktatott kurzusok: Kommunikáció
  PE 2013: megbízott előadó Pannon Egyetem MFTK, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék, Veszprém
  | Oktatott kurzusok: Uralisztika (előadás+szeminárium), Finn nyelv
  2009–2012: Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Soome-ugri osakond, Tartu, Eesti Vabariik
  (Tartui Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Észt és Általános Nyelvészeti Intézet, Finnugor Tanszék, Tartu, Észtország) Beosztás: ungari keele lektor (magyar lektor)
  | Oktatott kurzusok: Magyar nyelv (minden szinten), A magyar irodalom története (előadás+szeminárium), Fordítás, Magyar művelődéstörténet (előadás+szeminárium), Magyar filmtörténet (spec. koll.) (magyar/angol/észt nyelven)
  PE 2005–2009: egyetemi adjunktus a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalomtudományi Tanszékén (Veszprém) (2005 májusától)
  2004–2005: megbízott előadó a PE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékén (akkor a PE BTK még: Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar)
  | Oktatott kurzusok: Régi magyar irodalom III. (előadás+szeminárium), Középkori irodalom (előadás), Verstan, Beveztés a filológiába

  ELTE 2001–2007: programvezető-helyettes az ELTE BTK BIÖP-ben (BIÖP: Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program)
  1998–2001: programtitkár a BIÖP-ben
  1997–1998: a BIÖP társalapítója
  1996–2003: megbízott előadó az ELTE BTK Irodalomtudományi Intézete Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén
  | Oktatott kurzusok: Online kritikai kiadás, Bölcsészettudományi adatbázisok építése, Textológia, Régi magyar irodalom I. (szeminárium), Balassi-filológia, Rimay-filológia, Széphistóriák, Társadalmi nemek a régi irodalmi művekben

  MTA ITI 1995–1998: tudományos segédmunkatárs az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztályán
  | Kutatási terület: Balassi-filológia, Latin reneszánsz

  JATE 1995–1998: megbízott előadó a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Régi Magyar Irodalomtudományi Tanszékén Szegeden. (Ma: Szegedi Tudományegyetem)
  1993–1994: demonstrátor a JATE BTK Régi Magyar Irodalomtudományi Tanszékén.
  | Oktatott kurzusok: Régi magyar irodalom I–II. (szeminárium): Janus Pannonius, Rimay János, Széphistóriák; A szöveg a hálózaton


  Folyóiratok
  1999–2005: az Űrnő – színes női webmagazin, a BIÖP hivatalos lapja c. humoros online folyóirat készítője
  1998: a 2000 c. „irodalmi és társadalmi havi lap” olvasószerkesztője
  1996–2001: a Palimpszeszt – online tudományos és kulturális folyóirat társszerkesztője
  1995–1996: az Eötvös-cirkusz c. humoros kollégiumi lap társkészítője
  1993: a Szállah He c. humoros egyetemi lap készítője

    Vezetői tapasztalatok

  Egyetemi
  2001–2007: programvezető-helyettes az ELTE BTK BIÖP-ben
  1998–2001: programtitkár a BIÖP-ben
  1995–1996: szenior a szegedi Eötvös Loránd Kollégiumban
  1994–1995: kollégiumi bizottsági tag a szegedi Eötvös Loránd Kollégiumban
  1993–1995: a Manus Latina latin nyelvű egyetemi színjászócsoport vezetője


  Cégek
  2003–2015: többségi tulajdonos, alapító és ügyezető a Bibliopolisz Online Kiadónál.
  1998–2001: többségi tulajdonos, alapító és ügyezető a Gépeskönyv nevű online kiadónál.


   Nagyobb projektek

  Nemzetközi tudományos projekt vezetése és menedzselése:
 • 2005–2006: "EMIR–LIC"-projekt az OMAA támogatásával (BIÖP)


 • Hazai, állami támogatású tudományos projekt vezetése és menedzselése:
 • 2007: in4-konferencia a KPI és az NKTH támogatásával (Bibliopolisz)
 • 2003–2007: A Filmvilág online archivumának megtervezése és feltöltése.
 • 2002: EMIR adatbázis az ELTE EK segítségével, a NKÖM támogatásával (Gépeskönyv)
 • 2000–2001: online kritikai kiadások ás egyéb tudományos kiadványok a MEH IKB támogatásával (Gépeskönyv)
 • 1999–2000: oktatási anyagok a SuliNEt/Írisz számára (Gépeskönyv)
 • 1998–1999: online kritikai kiadások, irodalomtudományi adatbázisok a OMFB IKTA támogatásával (Gépeskönyv)


 •  Díjak és ösztöndíjak

 • 2015: Az Eesti Instituut Estophilus-ösztöndíja.
 • 2002–2005: Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj. Téma: irodalomtudományi informatika. Befogadó: ELTE.
 • 1998–2001: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Téma: A régi magyar szerelmi költészet a kezdetektől a Balassi-követőkig Befogadó: ELTE.
 • 1995: A Ten Outstanding Young Persons (TOYP) oklevele „Tudomány” kategóriában.


 •  Külfödi tanulmányutak

 • 2015: PhD-részképzés a Tartui Egyetemen a Campus Hungary támogatásával.
 • 2013. szeptember: Tartui Egyetem a MÖB/Archimedes támogatásával.
 • 2008. január: bécsi kutatóút az ÖNB-ben.
 • 1997. február: egyhónapos olaszországi tanulmányút Firenzében és Nápolyban a Soros Alapítvány és a CHER támogatásával.
  1994. szeptember: tíznapos tanulmányút Tartuban a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és a JATE BTK HÖK támogatásával, 1994. szeptember 21–október 3.


    Tanulmányok

  2015: PhD-részképzés a Tartui Egyetemen a Campus Hungary támogatásával.
  2012–2015: állami ösztöndíjas PhD-hallgató a PTE BTK Nyelvtudományi Doktoriskolájában.
  1996–1998: egyéni képzéses doktorandusz (PhD-hallgató) a CHER-ben. (Centre des Hautes Études de la Renaissance: az ELTE BTK Magyar Irodolamtudományi Intézete Doktoriskolájának reneszánsz doktori alprogramja). Doktori (Ph.D.) fokozat: 2000 – summa cum laude
  1993–1995: a szegedi Eötvös Loránd Kollégium tagja
  1990–1995: egyetemi hallgató a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (JATE BTK). Végzettség:
 • okleveles latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • finnugor nyelvész
 • régi magyar irodalom és irodalomelmélet speciális képzésben részesült


 • Nyári egyetemek, szemináriumok
  1994: JATE, Szeged, 1994. aug.
  1994: II. Seminarium Latinitatis Vivae Pragense, Prága–Karlík, július 30–augusztus 6.
  1993: Ludi Horatiani, München
  1993: Budapest, Evangélikus Teológiai Akadémia

   Tudományos társasági tagság

 • 2012–: Az MTA köztestületi tagja.
 • 2005–: az MTA I. Osztályának Irodalomtudományi Bizottsága alatt működő Informatikai Irodalomtudományi Munkabizottság alapító tagja
 • 2000– a Centre des Hautes Études de la Renaissance (Bp.) tagja
 • 1996–: a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Bp.) tagja
 • 1995–: a Centre de Recherches de la Renaissance (Bp.) tagja •      

  Utolsó frissítés: 2016. 01. 10.

  © Bibliopolisz
  Minden jog fenntartva!
  All rights reserved!